Діденко Катерина

кандидатка архітектури, викладачка кафедри основ архітектури Харківського національного університету будівництва та архітектури

м. Харків , Україна

Дослідниця столичного Харкова

Біографія

У столичному Харкові бурхливо розгорнулось житлове будівництво, яке мало забезпечити радянську людину не лише дахом над головою, але й звільнити її від побуту. Цю проблему детально вивчає Катерина Діденко  - кандидатка архітектури, викладачка кафедри основ архітектури Харківського національного університету будівництва та архітектури.

Вона закінчила архітектурний факультет Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури у 2005 р. за спеціальністю «Дизайн архітектурного середовища», тема магістерського дипломного проекту «Програма муніципального житла для центра міста Харкова» (під керівництвом проф. О. Буряка). З 2005 р. і до сьогодення викладає на кафедрі основ архітектури Харківського національного університету будівництва та архітектури, проводить заняття з дисциплін «Архітектурне проектування» та «Архітектурна композиція». Читає курс лекцій з Історії мистецтва, архітектури та містобудування.  Навчалася в аспірантурі на кафедрі основ архітектури Харківського національного університету будівництва та архітектури, тема наукового дослідження «Соціальні програми в архітектурі столичного Харкова (1917-1934 рр.)» (науковий керівник проф. О. Буряк). Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури присвячену соціальним аспектам та програмам житлової архітектури столичного Харкова захистила у 2019 р.  Авторка низки міжнародних фахових публікацій та учасниця міжнародних конференцій. Сфера наукових інтересів: житлова архітектура столичного Харкова та її соціальні аспекти; архітектура першої третини ХХ ст.; архітектура України радянського та пострадянського періоду; сталий розвиток міст; історія містобудування; історія радянського містобудування та його генезис; архітектура робітничих клубів 1920-х – 1930-х рр. у Харкові; світові тенденції в архітектурі житла у ХХ – поч. ХХІ ст.; архітектура античного світу.

Публікації

Вибрана література: 

 1. Bouryak A., Didenko C., Deryabina-Konoplyova O. Brief history of clubs for people in Kharkov – the first soviet capital of Ukraine. Les architectures de la culture. Maisons du people aux maisons de la culture: Proceeding of International Conference. Paris: DOCOMOMO, 16-17 December, 2005. P. 54 – 58. 234 
 2. Didenko C., Bouryak A., Antonenko N. Residential housing in Kharkov (Ukraine) 1920-1935. ZARCH Journal of interdisciplinary studies in architecture and Urbanism. Spain, 2016. № 5. С. 68 – 85.
 3. Didenko K., Antonenko N., Buryak O. Residential Housing in Kharkov (Ukraine), 1920-1935 // ZARCH. Vol.5. http://zarch.unizar.es/index.php/es/numeros/numeros-publicados/numero-5/residential-housing-in-kharkov-ukraine-1920-1935
 4. Діденко К., Буряк О. П. 1920-і – 2000: Еволюція підходів до соціального житла. Науковий вісник будівництва. 2006. Вип. 39. С.30 – 34. 
 5. Діденко К.В., Буряк О.П. Житловий будинок «Слово» (1927-1930) // Архітектурний Вісник КНУБА. 2018. http://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/3422
 6. Діденко К.В., Буряк О.П. Розвиток житлового будiвництва у столичному Харковi (1917-1934 рр.): етапи і становлення // Архітектурний Вісник КНУБА. 2018. http://repositary.knuba.edu.ua/bitstream/handle/987654321/2523/12.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 7. Жилищное строительство в столичном Харькове (1927-1934). Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті.2012. Вип. 6. С. 69 – 78. 5. 
 8. Житловий будинок «СЛОВО» (1927-1930). Архітектурний вісник КНУБА. 2018. Вип. 14-15. С. 262 – 274 
 9. Залучення теорії соціального проектування для розгляду архітектурно-містобудівної практики столичного Харкова. Комунальне господарство міст (154). 2020. С. 185-191. https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/5552/5471
 10. Наукові дослідження архітектурно-будівельної практики 1920-30-х рр. на території СРСР. Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст». 2018. № 2. Вип.142. С. 231 – 242. Розвиток житлового будівництва у столичному Харкові (1917-1934 рр.): етапи і становлення. Архітектурний вісник КНУБА. 2018. Вип. 16. С. 126–132.
 11. СЛОВО – жилой дом для литераторов (1927-1930). Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. 2012. Вип. 2. С. 85– 91. 4. 
 12. Соціальна політика та житлове будівництво у Харкові у 1920-30 рр. Архітектурний вісник. 2018. № 2. с. 51 – 57. 
 13. Эволюция программ жилищного строительства в столичном Харькове (1917-1934 гг). Науковий вісник будівництва. 2008. Вип. 36. С. 24 – 27.
 14. Світові архітектурно-містобудівні тенденції 1900-1930 рр. та їх вплив на архітектуру й містобудування столичного Харкова // Комунальне господарство міст. 2020. Том 3. випуск 156  https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/5610/5529