Чабанюк Оксана

Архітекторка, кандидат архітектури, доцент кафедри дизайну архітектурного середовища архітектурного факультету ХНУБА

м. Харків, Україна

Що там за Держпромом?

Біографія

Як часто Ви зазирали, що там за Держпромом? А між іншим там дуже цікава конструктивістська забудова, і її досліджувала Оксана Чабанюк - доцент кафедри дизайну архітектурного середовища архітектурного факультету Харківського національного університету будівництва та архітектури. 

Нещодавно вона стала стипендіатом ім. Фулбрайта Fulbright Visiting Scholar 2019-2020 з метою проведення дослідження у Мічиганському університеті, США. Її дослідницький проект у CREES та Вайзер Центрі Європи та Євразії був зосереджений на творчості американського архітектора Альберта Кана у 1928-1932 роках та внеску американських фахівців у розвиток промисловості міст у 1920-30-х роках Східної України. 

До академічних інтересів Оксани Чабанюк належать: стандартизація та рання індустріалізація в СРСР і вплив іноземних спеціалістів, житло для робітників у 1930-х роках, типізація у промисловості та житловому будівництві, пост-соціалістичне житло у Східній Європі, соціальне житло та регенерація житлових районів типової забудови 1954-1990 рр. 

Вона архітектор, отримала ступінь бакалавра архітектури (1998), ступінь магістра з містобудування (2000) та ступінь кандидата архітектури (2004) у Національному університеті "Львівська політехніка". 

Кандидатська дисертація: "Регенерація житлового середовища районів багатоповерхової забудови 1970-1980-х років (на прикладі Львова)". Оксана Чабанюк є активною учасницею міжнародних конкурсів, практикумів та програм: навчання в Ковентрі університеті, Великобританія (1996); Програма візитових викладачів у Школі архітектури Архітектурної Асоціації, Лондон, Великобританія (2010); візитовий науковий співробітник програми INFINITY Erasmus Mundus на Архітектурному факультеті Лісабонського університету, Португалія (2014-2015); візитовий викладач програми ACTIVE, Erasmus Mundus, Дублінської школи архітектури, Коледжу інженерії та побудованого середовища, Дублінського технологічного інституту, Дублін, Ірландія (2015) та візитовий викладач програми Erasmus Факультету будівництва та архітектури, Люблінського технологічного університету, Польща (2016-2018); зовнішній дослідник Науково-дослідного центру архітектури, урбанізму та дизайну (CIAUD), Архітектурного факультету, Лісабонського університету, Португалія (2017-2018); викладач міжнародних семінарів, таких як студентський воркшоп за участі ХНУМГ ім. Бекетова, Нюрнберзького університету та ХНУБА (Харків, 2017). Учасник міжнародного конгресу, симпозіумів, конференцій, круглих столів, візитових лекцій, семінарів та літніх шкіл у Німеччині, Португалії, Австрії, Польщі, Великобританії, США, Україні.

Публікації

  1. Kharkiv Constructivism-era: Heritage and Housing Development: to Renovate or to Forget? / Житлова забудова і спадщина конструктивізму в Харкові: відновити або "забути"? // Баугауз — Запоріжжя. Запорізький модернізм і школа Баугауз: Універсальність явищ. Проблеми збереження модерністської спадщини / заг. ред. та упоряд. Є. І. Губкіної. Х.: ТОВ «Діса Плюс», 2018. 512 с. : іл., с. 336-349 (англ.).
  2. Chabanyuk O., Fonseca M. Stigmergic behaviour and nodal places in residential areas: Case of post-socialist city Kharkiv in Ukraine // Budownictwo i Architektura. 18(1). 2019. Зp. 033-047. doi: 10.24358/Bud-Arch_19_181_04. 
  3. Fonseca M.Â., Chabanyuk O.  Stigmergic behaviours in urban transformation of post-socialist cities: case of Ukraine //Three Decades of Post-socialist Transition. Conference Proceedings. 2019. Pp. 270-277. 
  4. Foreign Specialists in Soviet Industry in the 1920 and1930s: Forgotten History or Soviet Ideology? The case of Eastern Ukraine // Moscow x Detroit: Transnational Modernity in the Built Environment: Amerikanizm in Soviet industrial and mass culture. Book of Abstracts. University of Michigan Press. University of Michigan Symposium, 11–12 October 2019, Ann Arbor, MI, USA. P.4. 
  5. Chabanyuk O., Remizova O. Utopia as Socialist Experiment: Linear City Socmisto in Kharkiv (1930s) // Utopia vs. the City: P+ARG Biennial Conference 2020, A. Alfred Taubman College of Architecture and Urban Planning, University of Michigan, 31 January – 01 February 2020, Ann Arbor, MI, USA.