Фрагмент статті А. Крикіна (Головного архітектора м. Харкова). Проблема ансамблю в забудові Харкова. Журнал Архітектури і будівництво №4, 1953

Проблема ансамблю в забудові Харкова

В процесі реконструкції Харкова, при виявленні основних центрів композиції стала очевидною вимога щодо збагачення силуету міста.

В зв’язку з цим слід окремо зупинитися на забудові площі ім. Дзержинського і на формуванні її архітектурного ансамблю. Відомо, яку значну роль відіграє площа ім. Дзержинського у новій архітектурі і в плануванні міста. Площа споруджена в роки перших сталінських п’ятирічок, сліди конструктивізму відбилися на архітектурному вигляді всіх її споруд. Навіть краща з них — не може бути вписана в єдиний архітектурний ансамбль, побудований на загальних стилевих ознаках. До того ж, будівля не подається перебудові. Рішення уряду про будівництво нового Харківського державного університету ім. Горького на базі відбудови і реконструкції Будинку проектних організацій на площі ім. Дзержинського і найближчі перспективи в добудові колишнього Будинку кооперації, — все це створило передумови для нової трактовки площі, зокрема, її круглої частини.

Авторська група під керівництвом архітектора В.Костенка вирішує композицію будівлі університету прийомом висотних будинків столиці. Питанню відбудови силуете будівлі приділено велику увагу, не тільки виходячи з вимог ансамблю, а і з урахуванням вимог збагачення силуету міста.

Будинок проектних організацій — майбутній університет —розміщений на дуже виграшному місці. Важко знайти в Харкові таку частину міста, звідки не видно було б цієї будівлі. Атори підкорили вертикалі всю складну композицію об’ємів будови і завершили середню частину, яка підноситься вгору, живописним шатровим вінчанням.

Споруда колишнього Будинку кооперації також вирішується у вертикальних членуваннях. Середня баштова частина не підкреслюється шатровим завершенням, але вона є значною вертикаллю на площі. Отже, будівля Держпрому набуваєє підпорядкованого значення і стає більш нейтральною.

Приклад рішення ансамблю площі ім. Дзержинського свідчить про наявність взаємозв’язку між вузловими ансамблями і ансамблем міста в цілому. Вдало знайдений образ Харківського університету збагачує силует міста.

Заслуговує уваги рішення ансамблю тієї частини площі ім. Дзержинського, яка виходить на Сумську вулицю. Тепер на Сумській вулиці, по вісі прямокутної частини площі, будується великий адміністративний будинок за проектом архітекторів В. Орєхова і В. Костенка. Потужний портик, височиною в 6 поверхів, надає будівлі строгий монументальний вигляд. Фасад будівлі, як і фасад університету, вирішується в кераміці світлокремових тонів. 

На розі вулиці Сумської та ім. Іванова буде збудована адміністративна будівля «Діпрококсу». Північний  ріг площі ім. Дзержинського, за рахунок будівництва кількох великих адміністративних будівель, буде завершено формування нового ансамблю.

Проєкт будівлі інституту «Промбудпроект» на площі ім. Дзержинського. Автор – архітектор Г.Вегман.

Проєкт будівлі інституту «Промбудпроект» на площі ім. Дзержинського. Автор – архітектор Г.Вегман.

Проект адміністративної будівлі на площі ім. Дзержинського. Головний фасад. Автори – архітектори В. Орєхов і В. Костенко.

Проект адміністративної будівлі на площі ім. Дзержинського. Головний фасад. Автори – архітектори В. Орєхов і В. Костенко.