Вітченко Денис

Архітектор, кандидат архітектури, старший викладач кафедри містобудування ХНУМГ імені О.М. Бекетова.

м. Харків, Україна

Патерни української самобутності в спадщині Харківщини

Біографія

Якщо ви уважно роздивлялися забудову навколо Заводу імені Малишева, то могли помітити невеличкі двоповерхові котеджі архітектора Троценка. Вони збудовані під впливом українського архітектурного модерну - стилю, який з’явився ще на початку ХХ ст., але його вплив помітний і в архітектурі 20-30-х рр. ХХ ст. Тож якщо хочете дізнатися більше про творчість архітекторів у цьому стилі - а це Сергій Тимошенко, Василь Кричевський, Євген Сердюк та інші, то Вам неодмінно треба познайомитися з Денисом Вітченком, який є визнаним дослідником цієї теми.  

Денис отримав вищу освіту у Харківській державній академії міського господарства за спеціальністю «містобудування». З 2000 по 2014 рік він працював у Харківській філії Українського державного науково-дослідного та проектного інституту «УкрНДІпроектреставрація», Східно-Українському науково-проектному центрі «Укрпроектреставрація» (м. Харків) та у проектно-реставраційному відділі Державного підприємства Український державний проектний інститут «УКРМІСЬКБУДПРОЕКТ» (м. Харків), де отримав потужний досвід проведення реставраційних робіт та дослідження, з 2014 року працює на посаді старшого викладача кафедри містобудування ХНУМГ імені О.М. Бекетова. 

У червні 2019 р. Денис захистив дисертацію  «Патерни української самобутності в спадщині харківської архітектурної школи першої третини хх ст.: джерела й особливості реабілітації» під керівництвом Древаль Ірини Владиславівни. 

Денис активно бере участь в організації наукових подій та конференцій, зокрема міжнародних. Наприклад він був задіяний підготовці та проведенні спільного проекту «Зустріч архітектурних напрямів» архітектурних факультетів: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, ХНУБА та Технічного університету Нюрнберга ім. Г. С. Ома (м. Харків, 2017 р.), а також в організації воркшопу з сучасного мистецтва в міському середовищі: Україна – Австрія  (Харків, 2017 р.). 

Також він очолював студентський проект «Відродження історико-культурної спадщини та рекреаційного розвитку села Мечнікове Дворічанського району Харківської обл.» в рамках співпраці Кафедри містобудування з благодійним фондом «Збереження та відродження історичної спадщини Дворічанщини». Денис не лише дуже плідно працює як викладач та науковець, але й активно популяризує архітектуру українського модерну, будучи  активним учасником краєзнавчих читань у відділі «Україніка» ім. Т.Г. Шевченка Харківської Державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка в рамках співпраці Університету й Бібліотеки. Ще один цікавий проєкт за участі Дениса - це документальний фільм «Олександр Ржепішевський», який був підготовлений творчою групою викладачів ХНУМГ ім. О.М.  Бекетова в 2017 р.

Публікації

 1. Патерни української самобутності в спадщині Харківської архітектурної школи першої третини ХХ ст.: джерела й особливості реабілітації. Дис. … кандидата архітектури: 18.00.01. Харків, 2019. 362 с. 
 2. Сільськогосподарська дослідницька станція в Харкові як творчий доробок українсько-польського архітектурного тандему // Українсько-польські архітектурні візії: погляд крізь часи та епохи = Ukrainian-Polish Architectural Visions A Look Through the Times and Epochs: [монографія] / ред. кол. : В.М. Бабаєв (голова), Н.В. Бібік, Л.М. Жванко та ін. Харків : Золоті сторінки, 2016. С. 139–146.
 3. Ремінісценції будинку Г.П. Ґалагана в с. Лебединцях в архітектурних проектах В.Г. Кричевського  // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. збірник / відпов. ред. М.М. Осєтрін. К. : КНУБА. 2016. Вип. 60. С. 27–34. 
 4. Український традиційний контекст в архітектурному доробку С.П. Тимошенка харківського періоду творчості // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. збірник / відпов. ред. М.М. Дьомін. К. : КНУБА. 2017. Вип. 47. С. 30–42 
 5. Український традиційний контекст в архітектурному доробку Є.Н. Сердюка харківського періоду творчості // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. збірник / відпов. ред. Куліков П.М. К. : КНУБА, 2017. Вип. 11–12. С. 29–40. 
 6. Український традиційний контекст в архітектурному доробку П.З. Крупка харківського періоду творчості // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. збірник.  К. : 2018. – Вип. 47. – С. 30–42. 
 7. Between tradition and modernism: the Ukrainian traditional context in the heritage of Kharkiv architects of the second half of the 1920s and early 1930s. SPACE & FORM NO. 35/2018. P. 77–90. 
 8. Харків архітектора Василя Кричевського. https://youtu.be/HaawAXgS9WY
 9. Харківський період життя та творчості Сергія Тимошенка // Пам’ятки України: історія та культура. №12. 2014.
 10. Український модерн Євгена Сердюка // Пам’ятки України: історія та культура. 2016. №2. С.72–81.
 11. Ремінісценція будинку Київського митрополита в архітектурному проекті С.П. Тимошенка в Харкові // Научные труды SWorld. Вып. 3(40). Том 10. Одесса : Научный мир, 2015.  С. 29–34. 
 12. Актуалізація архаїчних форм традиційного зодчества України в проекті школи К.М. Жукова в м. Вовчанськ // Научные труды SWorld. Вып. 4(41). Том 12. Одесса : Научный мир, 2015. С. 44–49.