Крейзер Ірина

Архітекторка, кандидат архітектури, доцент кафедри основ архітектури ХНУБА .

м. Харків, Україна

Архітектура - це мистецтво!

Біографія

Архітектура - це мистецтво, і про це Ірина Крейзер розповідає майбутнім архітекторам та архітекторкам. Ірина є кандидатом архітектури та доцентом кафедри основ архітектури з 2006 р. 

Вона закінчила Харківський державний технічний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Архітектура будівель і споруд», в якому і працює на кафедрі основ архітектури. 

Читає лекції з профільних дисциплін кафедри: «Історія мистецтва, архітектури та містобудування епохи Відродження», «Історія мистецтва, архітектури та містобудування середньовічного Сходу», «Колір і декор», проводить практичні заняття з дисциплін: «Введення в архітектурне проектування» (І курс – архітектори), «Основи архітектурного проектування» (ІІ курс – архітектори). 

Проводить консультації з виконання студентами архітекторами І і ІІ курсів завдань з дисциплін «Об’ємно-просторової композиції» і «Художніх методів архітектурної композиції». 

Здійснює керівництво обмірною практикою. Бере участь у методичних семінарах кафедри основ архітектури з питань методики ведення дисциплін, розробляє методичні вказівки для виконання індивідуальних завдань. 

Щорічно бере участь у підготовці наукових студентських конференцій на архітектурному факультеті ХНУБА. Має більше 40 наукових та науково-методичних публікацій. 

Займається дослідженням теорії архітектури ХХ-ХХІ сторіччя. Член авторського колективу науково-дослідної роботи: «Дослідження та розробка історико-архітектурної справки про пам’ятку архітектури і монументального мистецтва 1950-х рр. – будівлі Харківського аеровокзалу», 2008 р. Брала участь у розробці історико-містобудівного обґрунтування для реставрації та реабілітації пам'ятки архітектури та монументального мистецтва 1950-х рр. – будівлі Харківського аеровокзалу. 2009 р. Член авторського колективу ХНУБА з наукового супроводження реставрації та реабілітації пам'ятки архітектури та монументального мистецтва 1950-х рр. – будівлі Харківського аеровокзалу.

Публікації

 

  1. Буряк А. П., Крейзер И. И. Между конструктивизмом и Ар Деко / Метод и стиль в архитектуре Харькова. 20-х – 30-х гг. // А. С. С. № 3.  Киев, 2000.
  2. Боротьба традиційного та авангардного напрямків архітектури соціалістичного житла 1920 - 1930-х років // Науковий вісник будівництва. - 2017. -Т. 88, № 2. -С. 58-62.  Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvb_2017_88_2_16.

  3. Крейзер І.І., Демченко М.О. Трансформація архітектурних ідей італійського відродження у радянському Ар Деко 1930-40-х рр. // Науковий вісник будівництва. 2016. № 3. С. 5-9. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvb_2016_3_3.

  4. Эволюция пластического языка стиля АР Деко в отечественной архитектуре конца 20-х -50-х гг. XX ст [Текст] : дис... канд. архитектуры: 18.00.01; Харьковский гос. технический ун-т строительства и архитектуры. Х., 2004. 204 л. Библиогр.: л. 196-204

  5. Крейзер И.И., Янюк Д.А. Традиции в архитектуре ХХI века: машрабия как элемент архитектуры Ближнего Востока // Науковий вiсник будівництва. 2015. № 1.  С. 5-9. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvb_2015_1_3.