Семякін Гліб

Архітектор, дослідник, кандидат архітектури.

м. Харків, Україна

Конструктивістські лікарні.

Біографія

Коли ми кажемо про будівлю, важливий не лише її стиль, але й типологія. І тому хочемо познайомити вас з дослідником, який дуже багато знає про конструктивістські лікарні - викладачем та архітектором Глібом Семякіним.

Гліб з дитинства захоплюється мистецтвом. З першого по дев’ятий клас навчався у ліцею мистецтв на театральному відділенні. Потім вирішив зв’язати своє життя з архітектурою і вступив до ліцею при архітектурному університеті. У ліцею зробив свою першу виставку живопису. Після закінчення ліцею поступив до архітектурного факультету Харківського національного університету будівництва та архітектури на кафедру реконструкції і реставрації архітектурних об’єктів. Вже на другому курсі Гліб мав досвід практичної діяльності в архітектурній сфері, яку продовжує і сьогодні. Після закінчення університету Глібу запропонували посаду асистента кафедри архітектурних конструкцій, також він почав роботу над дисертацією на тему: «Методика оцінки та принципи збереження архітектурної спадщини 1920х-1930х років на прикладі лікувальних закладів». 

У 2019 році захистив дисертацію на кафедрі реконструкції реставрації архітектурних об’єктів і став кандидатом архітектури. Активно бере участь у міжнародних конференціях DO.CO.MO.MO., конференція з проблем дослідження архітектурної та культурної спадщини ХХ століття. Зараз Гліб  займається викладацькою діяльністю на кафедрі архітектурних конструкцій.  

Паралельно з викладацькою та науковою діяльністю активно займається проектуванням громадських та приватних об’єктів. Також Гліб популяризує тему своєї дисертації, робить її доступною не лише для вузьких фахівців, але й для мешканців Харкова, зокрема він періодично читає лекції читає лекції на тему харківського конструктивізму у громадському проекті «Ніч Історії Харкова».

 

Публікації

  1. Историко-культурная ценность здания института проблем эндокринной патологии им. В. Я. Данилевского, в контексте произведений харьковского архитектора В. А. Эстровича. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. : наук.-техн. збірник. Київ : КНУБА, 2014. Вип. 36. С. 205–213. 
  2. Историко-культурные и типологические особенности лечебных зданий и комплексов архитектуры конструктивизма 1920-1930-х годов на примере городов северо-восточного региона Украины. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. збірник. Київ: КНУБА 2014. Вип. 37. С. 67–79. 
  3. Харьковский цирк на набережной. Историческая преемственность типологии цирковых зданий. Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук. -техн. збірник. Київ : КНУБА 2014. Вип. 35, Частина 2. С. 90–101. 
  4. Черкасова К. Т., Семякін Г. В. Особенности исторической эволюции цирковых зданий и предложения по их сохранению на примере цирка Грикке в г. Харькове. Науковий вісник будівництва. Харків : ХОТВ АБУ, 2012. Вип. 71 С. 26–34. 
  5. Об определении понятия предмета охраны в современных нормативных источниках по сохранению архитектурного наследия. Науковий вісник будівництва. Харків : ХНУБА, 2017. Том 89. №3. С. 58–62. 
  6. Современное состояние культурного наследия архитектурного конструктивизма 1920-1930-х гг. северо-восточного региона Украины. Хан-Магомедовские чтения : науч. издание. СПб : Коло, 2017. Вип. 2. С. 349–358.
  7. Предмет охраны, как термин, в современных нормативных источниках. Актуальные научные исследования в современном мире: журнал. Переяслав-Хмельницький : iScience, 2018. Вип. 5(37), Частина 7. С. 149–153.