Чуб Олександр

Архітектор, кандидат архітектури.

м. Харків, Україна

Архітектор-практик Олександр Чуб

Біографія

Серед авторів наших текстів - не лише дослідники, але й архітектори-практики, а Олександр Чуб поєднує обидві ролі. Він запроєктував значні для міста архітектурні об’єкти і комплекси, основні його проєктні роботи - це серія типових проектів 16-ти поверхових 64 квартирних крупнопанельних житлових будинків для м. Харкова ЗС-16/III-162-1П/1/; Комплекс обліково- кредитного технікуму (1976-78 рр.); терапевтичний корпус обласної лікарні по вул. Новгородській в м. Харкові (1979); комплекс споруд технічного училища №26 поліграфістів на 540 буч. по вул. Івана Камишева в м. Харкові (1982); Проєкти забудови мікрорайонів 759, 759а, «Північний 2» і 523 на Північній Салтівці; проєкт Обласного Архіву на пл. Урицького в м. Харкові; проєкт молодіжного житлового комплексу заводу «Радіореле» по пр. Гагаріна, 165 в м. Харкові (1990-ті рр.); комплекс МЖК «Інтернаціоналіст» по вул. Командарма Корка у м. Харкові; Перинатальний комплекс по Салтівському шосе в Харкові (1990-ті рр.) та ін.

Багато років ТОВ «Інститут «Харківпроект» був генеральним проєктувальником реконструкції комплексу стадіону «Металіст». З початку 1990-х Олександр Чуб був незмінним керівником авторського колективу і головним архітектором проєкту. Для нього головна теза в реконструкції стадіону – це збереження історичної спадщини стадіону і реконструкція з реновацією існуючих або початих в недавньому минулому споруд стадіону.

В 2009 р. пан Олександр отримав Почесне звання «Заслужений архітектор України». А в 2011 р. стадіон «Металіст» став об`єктом Державної преміі у галузі архітектури. З 2006 року він член-кореспондент Української Академії Архітектури, неодноразово нагороджувався грамотами AIA (Американський Інститут Архітекторів) і CEI (Центр Економічних Ініціатив) за участь у конкурсах і міжнародних програмах.

У Олександра Миколайовича, як досвідченого архітектора, є власний почерк і філософський погляд на архітектурну творчість та життя. На цей час він поєднує активну проєктну діяльність з викладацькою роботою у Харківському національному університеті будівництва і архітектури на кафедрі архітектурного проєктування.

Він захистив дисертацію у 2018 році. Тема кандидатської дисертації: «Принципи реконструкції багатофункціональної спортивної арени на прикладі стадіону «Металіст». Науковий керівник – доктор архітектури, професор Солобай П. А. На цей час: начальник архітектурно-будівельної майстерні №2 ТОВ «Інститут Харківпроект», член Союзу Архітекторів з 1973 року.

Публікації

  1. Шкодовский Ю.М., Чуб А.Н. Реконструкция стадиона «Металлист» в городе Харькове» // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. Харків: ХДАДМ, №1/2010. С. 45-48. 8. Крейзер И. И., Чуб А.Н. Исследование архитектуры кассового павильона стадиона «Металлист» // ЗНП. Науковий вісник будівництва 67/2012. – Х.: ХНУБА, ХОТВ АБУ. С. 16-20.
  2. Найбільш розповсюджені варіанти реконструкцій стадіонів з історичним надбанням  // Науковий вісник будівництва. – 2017, Т. 88, №2. – С. 33-37. 10. 
  3. Стан вітчизняної нормативної бази та закордонні довідкові настанови по проектуванню сучасних стадіонів // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Головн. ред. М. М. Осєтрін. – К., КНУБА, 2017. Вип. 64. С. 446-451. 
  4. First factors affecting a complex reconstruction of the stadium //  Scientific Bulletin of Civil Engineering 2017, Volume 90, No4. – P. 70-76. 
  5. Чуб А. Н. Изученность вопроса строительства и реконструкции стадионов в специализированной литературе // ISSN 1829- 4200 Научные труды НУАСА 2017. Т. III (66). С.97-102. 
  6. Модернізація багатофункціональної спортивної арени на прикладі стадіону «Металіст». /Креативний урбанізм. / Тези доповідей конференції. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013 р. с. 29-30. 236 8. 
  7. Розвиток Харківського стадіону «Металіст» у 1960- ті – 1980-ті роки // Архітектура України 1955-1975. Друга хвиля модернізму/ Тези доповідей на Міжнародній конференції. Харків, 9.10-11.10/2013, с. 39- 41. 
  8. Реконструкция многофункциональной спортивной арены стадиона «Металлист» в г. Харькове / Актуальные проблемы архитектуры и строительства.// Материалы V Международной конференции. С-Петербург. Издательство СПбГАСУ. 2013. В 2 ч. Ч. I.  542 с. 
  9. Реконструкция многофункциональной спортивной арены стадиона «Металлист» в г. Харькове / Мир строительства и недвижимости. Гражданское строительство /www.mirpress.ru#49/2013/  С. 10-13. 
  10. Розвиток спорту в місті Харкові в період 1920-30-х рр./ Новий урбанізм у Східній Європі. 1920-1930-ті рр./ Тези доповідей на Міжнародній конференції. Харків, 11.04-13.04/2017, с. 31-32. Зависимость аэродинамических нагрузок покрытий стадионов от геометрических форм навесов над трибунами (по результатам продувок на моделях для стадионов в Днепропетровске, Харькове, Вильнюсе) (соавт.: Павловский Р. Н., Лебедич Л. Н., Самофалов М. Н., Орлянский В. В.) / Будівельні конструкції спортивних та просторових споруд: сьогодення та перспективи розвитку / Тези доповідей конференції.  К.: Видавництво «Сталь», 2010. С. 95-99.