Дудка Олена

Архітекторка, кандидат наук.

м. Харків, Україна

Як конкурси на архітектурні проєкти впливають на міську забудову?

Біографія

Як конкурси на архітектурні проєкти впливають на міську забудову? Про це знає Олена Дудка. Вона закінчила Харківську державну академію міського господарства у 1995

році з відзнакою за спеціальністю «Архітектура». Її загальний стаж педагогічної роботи

становить понад 18 років.

У 2011 році пані Олена захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді Д 64.056.02 Харківського державного технічного університету будівництва і архітектури.

Область наукових інтересів Олени Миколаївни - сучасні проблеми архітектурної теорії та практики, новітні методи та прийоми архітектурної освіти, сучасна архітектура громадських будівель і споруд, дизайн міського середовища.

З 2011 року вона займає посаду доцента кафедри Архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища. З 2016 року член Вченої ради факультету Архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва, понад 7 років виконує обов’язки заступника завідувача кафедри.

Пані Олена є науковим керівником магістрів та бакалаврів, викладає такі дисципліни: Архітектурне проектування (4 курс), Типологія будівель і споруд (3 курс), Комплексне архітектурне проектування (5 курс), Архітектура багатофункціональних комплексів (5 курс), Інновації в проектуванні будівель і споруд (6 курс). 

Викладає лекційний курс у аспірантів 2 року навчання. Займається щорічною підготовкою студентів до наукових конференцій. Дудка О.М. постійно підвищує свій педагогічний та науковий рівень, веде активну наукову діяльність, опубліковано понад 30 наукових праць у фахових та іноземних виданнях, з них- 2 монографії. Постійно бере участь у розробці науково-дослідних робіт кафедри на рівні міського та регіонального значення. Пані Олена є відповідальним працівником кафедри, користується повагою серед колег, займається профорієнтаційною роботою, веде активну виховну та громадську діяльність.

Публікації

 1. Вплив творчих конкурсних ідей 1920-1930-х років на розвиток стильових напрямків в архітектурі / О.М. Дудка // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. –К.: Техніка, 2013. - Вип. 107. – С. 558-563.
 2. Історичний аналіз розвитку конкурсної діяльності  // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті: зб. наук. праць. – Х.: ХДАДМ, 2012. – Вип. №6. - С.134-137.
 3. Роль творчих конкурсів у розвитку теорії і практики містобудування: тези доповідей Міжнародної наукової конференції «Креативний урбанізм», Львів, 24-25 травня 2013 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. - 188 с.– В надзаг.: Мін. освіти і науки України, Нац. ун-тет «Львівська політехніка». С.37-38.
 4. Еволюційний аналіз розвитку композиційної структури театральних будівель і споруд // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті: зб. наук. праць. – Х.: ХДАДМ, 2013. – Вип. №2. - С.103 - 108.
 5. Конкурс на забудову Рінгштрассе як приклад удосконалення міського середовища // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – Харків, 2013. - Вип. 112. – С. 196-200. - (Серія «Технічні науки та архітектура»).
 6. Роль творчих конкурсів у розвитку теорії і практики містобудування // Креативний урбанізм: до століття містобудівної освіти у Львівській політехніці : монографія / заг. ред. Б.С.Черкеса та Г.П. Петришин. Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2014. С.607-610, 635.
 7. Конкурсная деятельность в контексте развития архитектурной теории и практики // Архітектурний вісник КНУБА: наук.-вироб.збірник / Відповід.ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2016. – Вип. 8-9 – 336с. (С. 224-229.)
 8. Розвиток формотворення театральних будівель під впливом творчих конкурсних ідей 1920-1930-х років// Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. – 2016. № 856.– С.78–84.
 9. Особливості розвитку Харківських театрів та їх роль у формуванні міського середовища // Українсько-польські архітектурні візії: погляд крізь часи та епохи / [Монографія] / редколегія В.М.Бабаєв (голова), Ю.В.Бібік, Л.М.Жванко та ін. – Харків: Золоті сторінки 2016. – С.133-138.
 10. Конкурсна діяльність як процес розвитку архітектурного формотворення - с.89 // Економіка, наука, освіта: матеріали міжнар. наук-практ. конференції (Братислава, 18-21 січня 2016 р).: у 3-х т. – Т.3. – К: вид-во «Центр навчальної літератури», 2016. -129 с. Надано сертифікат за участь – 2016
 11. Дудка Е.Н., Шмуклер В.С. Сучасні тенденції архітектурного формотворення багатофункціональних громадських комплексів // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відповід.ред. Осєтрін М.М. – К., КНУБА, 2017. – Вип. 63 – С.515-521
 12. Особливості формування архітектури багатофункціональних рекреаційних комплексів а середовищі міста // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019. - Вип. 1(147). – С. 258-263. - (Серія «Технічні науки та архітектура»).
 13. Архітектура рекреаційних утворень як засіб вдосконалення міського середовища // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповід. ред. Куліков П. М. – К.: КНУБА, 2019. – Вип. 17-18 – С. 342–347.
 14. Архітектурні конкурси як засіб вдосконалення міського середовища крупніших міст]: Художня культура Греції та України в сучасному гуманітарному дискурсі. Міжнародна наук.-практ. конф. м. Афіни, Греція, 25-26 червня 2019 р./Збірник матеріалів. – Харків, Мачулін. 2019. - 112 с. / В надзаг.: Посольство України у Грецькій Республіці, Департамент культури, освіти, спорту муніципалітету Егіна (Греція), ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, каф ДОМ, Харк. обл. відділ. Українського фонду Культури. С.44-46.).
 15. Вплив архітектурних конкурсів на формування й розвиток міського середовища // Архітектурна освіта і наука в Україні і світі: досвід і перспективи розвитку: [монографія] / редкол. О.Л. Михайлишин (голова), П.А. Ричков, Н.В. Лушнікова та ін. – Рівне: ФОРМАТ-А, 2019. - С.235-241