Конструктивізм — це течія, стиль або метод?

Самі конструктивісти позиціювали свою творчість в рамках методу, але ніяк не стилю. Через багато років дослідники піднімуть це питання і почнуть говорити, про те, що конструктивізм все-таки має ознаки та риси стилю. Ну а поки будемо дотримуватися «офіційної» версії. Конструктивізм — це авангардистський метод, що отримав розвиток в 1920 - початку 1930 років, який охопив усі сфери проектно-художньої творчості.

Сам термін «конструктивізм» з'явився в літературному середовищі, де розуміння літературного твору спиралося на раціонально-логічну конструкцію.

Конструктивізм в архітектурі виник на хвилі пролетарської революції й позиціював себе як ідеологія. Ідеологія життєздатна і стійка тільки при наявності споживача. А значить головне завдання конструктивізму — це створення нової людини, через організацію нового комуністичного побуту. Конструктивісти використовували архітектуру для «конструювання життя», організовуючи житлове середовище у відповідність з принципами нового соціального ладу. Для розширення своєї діяльності конструктивісти прагнули увійти в усі сфери людської культури та організувати нові форми буття через виховання нової конструктивної людини.

Проект будівлі харківського будівельного інституту
Проект будівлі харківського будівельного інституту

Конструктивісти вважали, що архітектурний образ, який виникає у людини в голові при погляді на будинок, повинен спиратися в першу чергу на функціональне призначення будівлі та на його соціальний зміст, а не на символ або абстрактну композицію. 

Конструктивізм спирався на ідеалізовані уявлення про інженерну та конструкторської доцільності. Але доцільність не слід плутати з утилітарністю, те, що утилітарно, не є ще доцільно. Наприклад, конструктивісти заперечують мистецтво через те, що воно є недоцільним: воно завжди було і є надбанням небагатьох. Це пасивне споглядання, що зображує дійсність, але не формує її. 

Конструктивізм же — активний, він не тільки зображує дійсність, а й формує її. Він динамічний за своєю природою. Час і Рух — основні засоби організації простору. Форми знаходять геометричну простоту, а архітектурна композиція стає асиметричною і динамічною. Архітектурна діяльність для конструктивістів — це науково-технічна творчість спрямована на проєктування і конструювання предметно-просторового середовища.

 Трудова комуна імені Ф.Е. Дзержинського в Харкові 1939 р
Трудова комуна імені Ф.Е. Дзержинського в Харкові 1939 р

Пластичні засоби вираження ідеології конструктивізму в архітектурі формується у конструктивістів з трьох пунктів: тектоніка, фактура і конструкція, як матеріальні елементи індустріальної культури.

Як композиційні засоби використовується: площина, обсяг, простір, колір і світло, великі горизонтальні й вертикальні поверхні скління, динамічні просторові композиції. Конструктивістська архітектура повинна була різко контрастувати з дореволюційними стилями «буржуазних класів», такими як еклектика і модерн. 

У 1920-1930-і роки Харків — перша столиця радянської України й республіка, де швидко розвивається промисловість. Харків одночасно і лабораторія досліджень і полігон для випробувань нових ідей на практиці.

 Клуб Будівельників в м. Харкові 1930-ті
Клуб Будівельників в м. Харкові 1930-ті

Поруч же з конструктивізмом виникає ряд течій: «революційний романтизм», «ар деко», «українська автентична архітектура». Все це формується пліч-о-пліч.

У нашому проєкті ми виділили 6 стилістичних напрямків, за якими спробували стилістично описати кожен об'єкт в його картці.