Жовтнева соціалістична революція 1917 року створила попит на пошук нового формоутворення в архітектурі, яке б пропагувало ідеологію комунізму.

Серед архітекторів почалися пошуки нової форми та нового змісту архітектури.

Конструктивісти відмовлялися від попереднього досвіду, революційні романтики спиралися на величні світові архітектурні стилі.

Серед цього розмаїття є один цікавий напрямок, який спирався саме на українську народну архітектуру і продовжував традиції українського архітектурного модерну.

Це один з яскравих архітектурних стилів, який виник на початку XX сторіччя. В його основі — форми традиційної української хати, яка отримала нові цікаві ознаки під впливом   з європейського модерну та українського бароко. Однією з найхарактерніших рис цього стилю є шестикутна форма вікна або порталу, високі шатрові дахи, які нагадують дахи народних хат. В якості декорування в модерні активно використовується кольорова майоліка та рослинний і геометричний орнаменти.

Тодішні архітектурні тенденції вимагали застосовувати принципи раціоналізму. Тож поєднання української народної архітектури з принципами раціоналізму та функціоналізму привнесло в архітектуру 1920-1930 років риси української своєрідності.

Серед цікавих архітектурних об’єктів, які можна віднести до цього напрямку: “Червоний Банковець”, Будинок НаркомпраціЖитлові будинки робітничого селища.

В Харкові існують будівлі 1920-1930 років в яких простежуються такі стилістичні особливості, де в одній будівлі поряд співіснують елементи або принципи формотворення різних течій.

Тому для загального уявлення стилістичних особливостей Харкова 1920-30-х років  ми  виділи 6 стилістичних напрямів, за якими спробували надати стильовий опис кожного об’єкту в його карточці.